Eesti keel

Andekas laps!

    Andekus pole habe, mis ise kasvab......

 

     Kas olete mõelnud, kes „Kevade“ tegelastest  on andekas või milles avalduvad Arno Tali, Teele, Imeliku, Tõnissoni  anded? Ja kas äkki ei peaks  otsima andeid ka Kiire, Tiugu või koguni Tootsi tegelaskujudest?  Mis on andekus ja kes on andekas? Mis on tähtsam, kas geenid või keskkond?  Kas andekus avaldub igal juhul (nagu koor piima peale)?  Kui laps on andekas, siis miks ta saab mõnedes ainetes kolmesid?  Miks Albert Einstein oli koolis läbipõruja? Jne.jne.

Kui need küsimused pakuvad teile huvi, siis on see kursus just teile…

Kursusel räägitakse

  • andekuse komponentidest ja ande avaldumise viisidest
  • andekatele omastest tunnustest ja võimalikest probleemidest
  • andekuse avaldumiseks vajalikest keskkonnatingimustest
  • sellest, miks andekus on hariduslik erivajadus ja kuidas koolis seda arvestada
  • kuidas kujundada andekaid toetavat õpikeskkonda kaasava õppe kontekstis

Kursuse maht 6 akadeemilist tundi

Kursuse läbiviija:  PhD Viire Sepp, Tartu Ülikooli andekushariduse külalislektor, kauaaegne TÜ teaduskooli juht, raamatu „Andekusest ja andekatest lastest“ autor, Eesti esindaja andekushariduse Euroopa ja ülemaailmses organisatsioonis