Eesti keel

Arenguvestlus lasteaias

ARENGUVESTLUS LASTEAIAS

 programm

 

 Ülesanded: arenguvestluse tähenduse mõistmine, vestluse ettevalmistamisega ja läbiviimisega seotud oskuste arendamine.

 Teemad:

  1. Arenguvestluse mõiste ja tähendus. Arenguvestluste eesmärgistamine.
  2. Arenguvestluste ettevalmistamine (ajakava koostamine, vestlusele kutsumine, küsimustike koostamine, läbiviimise koht, jms)
  3. Arenguvestluse juhtimine ja läbiviimine.
  4. Lapsevanemale tagasiside andmine: tunnustamine ja probleemidele lahenduste leidmine.
  5. Kokkuvõtete tegemine.

 Koolitus toimub seminari, harjutuste, diskussiooni, kogemuste vahetamise vormis.

 Koolituse kestvus: 6 h

Koolituse läbiviija: Kersti Türk