Eesti keel

Autismihäirega laste õpetamise põhimõtted

Autismihäirega laste õpetamise põhimõtted

 • Autismihäire
 • Õpetamise põhimõtted
 • Eelnevad stiimulid
 • Ergutuste kasutamine
 • Kinnituse protsessid
 • Probleemse käitumise korrektsioon
 • Andmete kogumine
 • Eetika küsimused

 

 

Kõnearengu hindamine. Võimalused aitamiseks.

 • Mudel „Püramiid“
 • Skinneri teooria „Verbaalne käitumine“
 • VB-MAPP. Kuidas kasutada?
 • Alternatiivsed metoodikad oskuste hindamiseks
 • Kõne kasutamise arendamine.

 

Lektor:  Ljudmilla Saar  psühholoog