Eesti keel

Soome tööohutuskaardi ( roheline kaart) koolitused. Euroliidu tööohutuspassi koolitused

Korraldame koolitusi Euroliidu tööohutuspassi ja Soome tööohutuskaardi ( roheline kaart) saamiseks. Koolituse kestus 1 päev. Aja ja koha täpsustamiseks ning registreerimiseks saata kiri meiliaadressile raivo@kolmasaste.ee või helistada tel. 50 88225

 1. Soome tööohutuskaart ehk nn. Roheline kaart

Koolitusel käsitlevad teemad:

  1. Ühine tööpaik: ohutus, tellija/teenuse osutaja tehtav valik, lepingu koostamine, tellija, teenuse osutaja, renditöö, risikianalüüs, töökaitsega seotud vastutused, tööandja vastutus ja kohustused, ühise tööpaiga töökaitse organisatsioon, töötervishoid

  2. Ühine ohutus: põhimõte nullohutusest, majanduslikud mõjud, risikijuhtimine, koormatustegurid.

  3. Tutvustuse läbiviimine ühises tööpaigas, tutvustusprogrammi sisu

  4. Turvaline tööpäev: töövahendite ja masinate, seadmete kasutamine, tõstetööd, töötamine objektil, kus on kukkumisoht, töötamine suletud ja kitsas ruumis, kemikaalidest lähtuva ohu arvestamine, muud eritööd, tööpäeva lõpetamine ühises tööpaigas.

  5. Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral, tegutsemine häireolukorras, hädaabikõne, gaasioht

  6. Kirjalik test