Eesti keel

Erivajadusega laps tavarühmas

 

Pakume  asutusesisest koolitust teemal ,,Erivajadusega laps tavarühmas"

Teemad, mida käsitletakse:

 

1. ülevaade erinevate erivajadustega

lastest, keda kohtab tavarühmades. ( autismispektri häirega lapsed,

aktiivsus- tähelepanu häire, intellektipuue, nägemis ja kuulmispuue

jne) . Praktilised nõuanded, kuidas tavarühma tingimustes nende

lastega hakkama saada.

 

2. Seadusega määratletud erirühma tüübid, kuhu AEV lapsi suunata.

 

3. Lapse iseloomustuse ja IAK koostamine.

 

4. Rehabilitatsiooniplaan ja teenus.

 

5. Praktiliste probleemide lahendamine konkreetsete laste näitel.

 

Kursuse orienteeruv pikkus 6 akad. tundi.

 

Lektor: Eripedagoog Kairi Saar

 

 Kolmas Aste OÜ

Tartu Sõpruse pst.2

Tel. 50 88225

koduleht: www.kolmasaste.ee

kontakt: raivo@kolmasaste.ee

koolitusluba: 6320HTM