Eesti keel

Esmaabikoolitus

Aidata kannatanut on elementaarne oskus ja üldkultuuri tunnus. Paraku õnnetusjuhtumi või raske haigushoo puhul juuresolijad üldreeglina ei ole praktiliselt, teoreetiliselt ja moraalselt valmis kannatanule abi osutama . Tegutseda tuleb sel puhul julgelt, otsustavalt, ja õigesti. Olemasolevaid vahendeid kasutada kiiresti ja oskuslikult. On loomulik, et iga inimene tunneb esmase abi võtteid ja oskab neid vajalikul hetkel rakendada. Vastava ettevalmistuse saanud töötaja või töötajate olemasolu nõuab ka kehtiv tööseadusandlus. Meie poolt pakutavad esmaabikoolitused ettevõtte või asutuse töötajatele ja autokoolide õpilastele on  õppemahuga kuni 6- 16 tundi vastavalt kursuse eesmärgile. Kursuslaste käsutuses on atesteeritud lektorid, kes on ka praktikas oma ala asjatundjad. Olemas on kaasaegsed vahendid nii teoreetiliseks kui praktiliseks õppeks ja kursusi viime läbi nii eesti kui vene keeles. Koolituse edukalt läbinud saavad ametliku tunnistuse.

6-tunnise koolituse õppekava:

1. Käitumine õnnetusjuhtumi või ootamatu haigushoo puhul. Oskuslik teavitamine, eneseväljendamine, olukorra analüüs.
2. Kannatanu seisundi tuvastamine.
3. Teadvuse kaotuse või selle säilimise hindamine.
4. Minestus, põhjused ja tunnused.
5. Krambid, esmaabi nende puhul.
6. Võõrkehad neelus, eemaldamine.
7. Vereringe tuvastamine, elustamine.
8. Verejooks, selle peatamine.
9. Shokk.
10. Sidumise põhialused.
11. Seljatrauma, peatrauma ja nende tunnused.
12. Praktiline elustamisõppus vastava mannekeeniga.

Kogu kursus on ilmestatud slaidide ja praktiliste näidetega

Kahepäevane 16 tunnine kursus sisaldab endas vastavate teemade põhjalikumat käsitlust. Täiendavalt räägitakse veel mürgistustest, koolides narkootikumide kasutamisega kaasnevatest ohtudest ja teistest vajalikest teemadest.

Ühepäevase kursuse läbinu saab esmaabialase täiendõppe läbimise kohta vastava tunnistuse, kahepäevase kursuse läbinu omandab esmaabiandja kvalifikatsiooni ja saab vastava tunnistuse, mille olemasolu nõuab ka tööseadusandlus.
Paljud asutused, koolid ja lasteaiad on tellinud koolituse kogu personalie, sest kunagi ei tea, millises situatsioonis ja kus on vaja abi anda. Ja kes on parasjagu kättesaadav. Koolitusel kogu personalile võiks õppegrupi suuruseks olla 10- 25 inimest. Hind kokkuleppel.

PAKUME KURSUSI NII AUTOKOOLI ÕPILASTELE KUI ETTEVÕTTES ESMAABIANDJATELE  LÕUNA EESTIS, TARTUS JA TALLINNAS.  GRUPITELLIMUSTE KORRAL ÜLE EESTI. Täpsema informatsiooni saamiseks kursuste kohta  kasutage palun tagasiside võimalust lehel ,, kontakt" ,  saatke kiri aadressile: raivo@kolmasaste.ee              . ..või helistage  numbrile 50 88225

Täname ja kohtumiseni!

Kolmas Aste OÜ

Tartu Sõpruse pst. 2

raivo@kolmasaste.ee

tel. 50 88225