Eesti keel

Koolitus ,, Muuda õppetund huvitavaks"

Huvitav tund

4 akadeemilist tundi

Kas te olete märganud, et gümnaasiumi astme õpilastel on madal motivatsioon ning sageli nad valivad tunnis passiivsete teadmiste tarbijate rolli? Kast teie õpilased ei esita tunnis küsimusi, ei tunne huvi õppimise vastu, ei võta vastutust oma õppimise eest? Kas olete tulnud selle peale, et õpetamist tuleks muuta, aga te ei tea kuidas seda teha? Kui te vähemalt ühele küsimustele vastasite “jah”, siis on see treening just teie jaoks.

Teeme tunni huvitavaks ning paneme õpilased aktiivselt tegutsema, uusi seoseid avastama ning nähtusi uurima.

Antud treeningu, mis on suunatud praktilisele tegevusele, eesmärgid on:

 

·       - määrata ja sõnastada huvitava tunni kriteeriumid;

 

·      -  vaadelda erinevaid huvitava tunni näiteid;

 

·      -  kaasata õpetajaid aktiivsesse õppetegevusse;

 

·      -  koostada plaan huvitava tunni läbiviimiseks.

 

 NB! Kursus on suunatud praktilisele tegevusele, seega kaasas peab olema arvuti või nutiseade ning hea tuju.