Eesti keel

Koolitus ,,Õpetaja eneseanalüüs"

 

Koolitus ,,Õpetaja eneseanalüüs“ sisaldab alljärgnevaid teemasid

 

Muutunud maailm, muutunud õpilane.

Eneseanalüüsi seos asutuse sisekeskkonnaga (kooli pedagoogilise kontseptsioon,väärtused, organisatsioonikultuur) ja väliskeskkonnaga (majandus-, sotsiaal-, juriidilised- tegurid).

Eneseanalüüsi ja - hindamise erinevad võimalused, liigid ja teooriad ( lähtuvalt sisehindamisest, kvaliteedijuhtimisest, kutsestandardist, tunni vaatlusest ja - analüüsist, õpilastest ning pädevustest jne)

Eneseanalüüs ja enesehinnang, eneseusk, enesemotivatsioon.

Eneseanalüüs ja tagasiside arenguvestluselm jõustamine.

Kõigi teemade puhul konkreetsed näited, konkreetsed võimalused õpetaja töö analüüsiks.

 

Lektor:  Merike Kaste  

Tartu K. J. Petersoni Gümnaasiumi direktor