Eesti keel

Koolituskalender

JAANUAR 2018

03. jaanuar. Põltsamaa Lasteaed. Perekond ja lasteaed väärtuste ja hoiakute kujundajana. 

18. jaanuar. Jõgeva linn. Esmaabikoolitus.

30. jaanuar. Esmaabikoolitus autokoolis. Valgamaa.

31. jaanuar. Hooldeasutus Valgamaal. Surma ja leinaga toimetulek. Koolitus hooldeasutuse personalile.

 

Veebruar 2018

03. veebruar . Esmaabikoolitus autokoolis. Tallinn

09. jaanuar. Esmaabikoolitus asutuses. Tartu

27. veebruar. Autismispektri häirega lapse arengu toetamine koolis. Rakvere.

28. veebruar. Esmaabikoolitus. Jõgeva linn.

28. veebruar. Esmaabikoolitus. Tartu linn.

28. veebruar. Kaasav haridus. Põlvamaa.