Eesti keel

Koostöö lapsevanemaga

Koostöö lapsevanematega

 

Maht: 5 akad tundi

 

Koolituse eesmärk:

 • Arendada õpetaja ja lapsevanema vahelise koostööd soodustavaid oskusi
 • Teadvustada õpetaja võimalusi lapsevanema kaasamiseks lapse arengu toetamiseks
 • Omandada võtteid tagasiside edastamiseks ning dialoogi arendamiseks lapsevanema ja õpetaja vahel

 

Sisu kirjeldus:

 • Õpetaja töö eetilised põhimõtted
 • Vanemate ootused ning õpetaja õigused ja kohustused, võimalused
 • Lapse probleemse käitumise põhjused lasteaias
 • Vastutuse jagamine õpetaja ja lapsevanema vahel
 • Tagasiside edastamine ja vastuvõtmine
 • Koostöö probleemsete lastevanematega. Kuidas motiveerida lapsevanemat koostööks?
 • Mida teha, kui lapsevanem keeldub koostööst?
 • Kuidas toetada lapsevanemat, õpetaja roll
 • Juhtumite arutelu ning lahenduste leidmine

Koolituse eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused:

 • Teadvustab õpetaja rolli ning võimalused lapsevanema kaasamiseks
 • Teab dialoogi ning koostööd soodustavaid tegureid
 • Omandab võtteid probleemsete koostöösituatsioonide lahendamiseks

Hind kokkuleppel.