Eesti keel

Lasterühma saatja liikluskoolitus

Korraldame lasterühma saatja liikluskoolitust (reguleerija koolitus) atesteeritud lektori osavõtul. Käsitletavad teemad on järgmised:

1. Tänaval liikuva lasterühma ja lasterühma veol laste saatja tegevust reguleerivate õigusaktide tutvustus.
2. Reguleerija kohustused.
3. Kohustuslik ja soovituslik reguleerija varustus.
4. Reguleerija turvalisus.
5. Ohud liikluses:
- laste eripärast tulenevad ohud;
- teiste liiklejatega arvestamine.
6. Reguleerimine: tähelepanekud, märguanded, tee ületamine reguleeritud ja reguleerimata ülekäigurajal.
7. Uuest liiklusseadusest: muudatused, selgitused, võrdlus vana liiklusseadusega. Küsimused, vastused.

Koolituse  kestus 3 akadeemilist tundi.
Koolituse hind kokkuleppel, sõltub osavõtjate arvust ja väljasõidu kaugusest.