Eesti keel

Lektorid

Esmaabiõppe lektoriteks on pikaajalise praktilise meditsiini kompetentsi ja esmaabilektori kogemustega:

1. Reet Saia

2. Deniss Šramov. Eesti ja  vajadusel vene keel

3. Olev Luik

4. Ülle Närska

5. Toomas Strelnieks

6. Aleksander Suits

7. Ilmar Solom

Psühholoogiakoolituste lektoriteks on psühholoogid:

1. Merle Alamaa

2. Ljudmilla Saar

4. Natalia Rediskina. Venekeelne õpe.

5. Sirje Agan

Tõstukijuhtide koolitusi viib läbi

Ilmar Rammi

Vägivaldsete konfliktide olemust ja vältimist koolis avab

Lõuna Politseiprefektuuri noorsoopolitseinspektor

Marina Paddar