Eesti keel

Mikrokliima lasteaiarühmas

Rühma õhkkond

Koolituse kestvus 5-6 akadeemilist tundi.  Optimaalne osalejate arv kuni 25. Koolitaja: Reet Rääk (koolitaja, nõustaja, superviisor).

Koolituse eesmärk on aidata koolitusest osavõtjatel paremini mõista rühmas toimivaid seaduspärasusi, jälgida enda tööd kõrvalt, saada julgust ja toetust. 

Teemad: 

  Koostööd mõjutavad tegurid. Rollid, rollikäitumine, rollikaart. Rühma näo kujunemine.

  Usaldusliku ja toetava õhkkonna loomine. Tulemustele orienteeritus. Ootamatute muutustega toimetulek.

  Konfliktid, konfliktikäitumine. Pingeseisundiga toimetulek.

Seostame käsitletava materjali eluliste situatsioonidega, kasutades selleks kaasamismeetodeid, nagu diskussioon, ajurünnak, paaristöö, rühmatöö, rollimäng jms ning erinevaid supervisioonitehnikaid sõltuvalt teemast ja konkreetse koolitusrühma vajadustest.

 

Kolmas Aste OÜ

Sõpruse pst 2

Tartu

www.kolmasaste.ee

raivo@kolmasaste.ee

Tel 508 8225

Majandustegevuse reg- nr 154380