Eesti keel

Õppimine ja õpetamine liitklassides

Õppimine ja õpetamine liitklassis

 

1. Liitklassi tugevused ja nõrkused.

2. Töökava liitklassis

3. Tunni läbiviimise võimalused

4. Iseseisev ja individuaalne töö liitklassis - kõige tähtsam tööriist.

   6 x 45 minutit

 

Grupipsühholoogia liitklassi valguses (2 x 45 minutit)

 

Lektor: Malle Õiglas

Hind kokkuleppel.

 

Kolmas Aste OÜ

Tartu Viljandi mt. 13

tel. 50 88225

raivo@kolmasaste.ee

www.kolmasaste.ee

koolitusluba:6320HTM