Eesti keel

Perekond ja lasteaed väärtuste kujundajana

Perekond ja lasteaed väärtuste ja hoiakute kujundajana.

Praktiline koolitus lasteaia õpetajatele. Koolituse kestvus 5 akadeemilist tundi.  Optimaalne osalejate arv kuni 20.

Eesmärk: Koolituse eesmärk on olemasolevate teadmiste värskendamine ja kinnistamine. Koolitus sisaldab aktiivõppe meetodeid ja supervisiooni elemente, võimaldades osalejatel omandada uusi oskusi, jälgida enda tööd kõrvalt, saada julgust ja toetust.

ü  Sotsiaalsed oskused ja eetilised väärtused. Väärtuskasvatus. Hoiakud, hoiakute väljendamine. Eelarvamuste, uskumuste ja väärtuste mõju hoiakutele. Perekonna, enesehinnagu, eeskuju, kogemuste ja kasvatuse mõju hoiakute kujunemisele.

ü  Hoiakute muutmine. Vestlemise ja suhtlemise mõjust. Veenmise jõud.  Kuulekuse tähendus. Enesekehtestamise vajadus ja tähendus.

ü  Koostöö vanematega lapse sotsiaalsete oskuste ja eetiliste väärtuste kujundamisel.

Seostame käsitletava materjali eluliste situatsioonidega, kasutades selleks kaasamismeetodeid, nagu diskussioon, ajurünnak, paaristöö, rühmatöö, rollimäng jms ning erinevaid supervisiooni tehnikaid. Supervisiooni tehnikate valik sõltub teemast ja konkreetse koolitusrühma vajadustest.

Koolitaja: Reet Rääk (koolitaja, nõustaja, superviisor).

Hind kokkuleppel.

 

Kolmas Aste OÜ

Tartu Sõpruse pst.2

tel. 50 88225

raivo@kolmasaste.ee    info@kolmasaste.ee

www.kolmasaste.ee

koolitusluba:6320HTM