Eesti keel

Praktilise meeskonnatöö koolitus

Praktiline meeskonnatöö koolitus

Koolituse kestvus 5-6 akadeemilist tundi.  Optimaalne osalejate arv kuni 20. Koolitaja: Reet Rääk (koolitaja, nõustaja, superviisor).

Eesmärk: Õppida üksteist paremini tundma, tugevdada omavahelisi suhteid meeskonnas ja arendada koostööd.

Teemad: 

x  Mis teeb meist meeskonna? Miks mõned meeskonnad on teistest edukamad?

x  Professionaalse tegutsemise ja meeskonnas osalemise motivaatorid. Mina ja meie - mis ühendab, mis eristab?

x  Meeskonnaliikmete käitumine. Tajuprobleemid. Väärtused. Partnerlussuhe. Enesekehtestamine. Käitumisrollid. Konflikt, konfliktikäitumine. Pingeseisundiga toimetulek.

Seostame käsitletava materjali eluliste situatsioonidega, kasutades selleks kaasamismeetodeid, nagu diskussioon, ajurünnak, paaristöö, rühmatöö, rollimäng jms ning erinevaid supervisiooni tehnikaid. Supervisiooni tehnikate valik sõltub teemast ja konkreetse koolitusrühma vajadustest.