Eesti keel

Sõnakuulmatu laps lasteaias

 

Sõnakuulmatu laps lasteaias

Praktiline koolitus lasteaia õpetajatele. Koolituse kestvus 6h (tervikuna või osadena 4h+2h).  Koolitaja: Reet Rääk

Eesmärk: Koolituse eesmärk on olemasolevate teadmiste värskendamine ja kinnistamine. Selleks on koolitus praktiline,  sisaldab aktiivõppe meetodeid ja supervisiooni elemente, võimaldades osalejatel omandada uusi oskusi, jälgida enda tööd kõrvalt, saada julgust ja toetust.

Koolituse teemad:

-  Lapse halva käitumise tagamaad.

-  Miks mõnedel õnnetub lapse kasvatamine paremini kui teistel?

- Kuidas kasvatada häid lapsi?

  • Usaldusliku suhte loomine
  • Vastutuse kujundamine
  • Emotsionaalse intelligentsuse arendamine
  • Enesedistsipliini arendamine

-  Sekkumine piiride ületamisel.

- Lapsevanema teavitamine, kaasamine.

  • Lapsevanema ootused
  • Raske sõnumi edastamine
  • Koostöö raske lapsevanemaga

 

Koolitajast:

Reet Rääk

Omandanud sotsiaaltöötaja eriala Tallinna Ülikoolis 1994.a, kaitsnud magistrikraadi laste ja noorsootöö erialal 2001.a. Töötanud lastekaitse peaspetsialistina Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis 1994-2013, õpetanud keskkoolis sotsiaalhoolekannet valikainena 1992-2000. Õpetab lastekaitset Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis alates 2006.aastast.

Läbinud PRIDE-koolitajate koolituse 2005.a ja põhikoolitusprogrammi 2007.a. Koolitanud ja nõustanud hooldusvanemaid, lapsendajaid  2006.a ja perevanemaid 2014.a alates.

Läbinud rahvusvahelise supervisiooni, coachingu ja organisatsiooni arengu väljaõppeprogrammi Tallinna Ülikoolis 2010-2013, on diplomeeritud superviisor, coach.