Eesti keel

Vägivaldse konflikti vältimine koolis. Võimalik ennetus.

Pakume koolitust pedagoogidele vägivaldsete konfliktide olemusest ja võimalikust vältimisest koolis. Et Viljandis juhtunu ei korduks. Kuidas konfliktini viivat algpõhjust märgata, laste käitumuslik muster ja sellega kaasnev problemaatika. Koolituse soovituslik pikkus 6 akad. tundi ja toimuks koolis kohapeal. Vajadusel ka vene keeles. Hind kokkuleppel. Täpsem teemavalik allpool:

Mures, pinges laps, kuidas märgata
Kust saab lapse mure ja probleem alguse
Milliseid tegusid lapsed toime panevad
Väärkoheldud lapsed (psühholoogiline, füüsiline, seksuaalne)
Kumb on suurem riskiallikas, kas pidevalt korda rikkuv laps või vaikselt omaette olija
Miks lapsed ei räägi nendega toimuvast
Kuidas sekkuda
Sekkumise seaduslik alus
Mida saaks koolis õpetaja ära teha
Kelle poole saaks õpetaja, kool pöörduda
Kuidas käituda ründe korral (verbaalne, füüsiline)


Kolmas Aste OÜ
Tartu Sõpruse pst. 2
tel. 50 88225
www.kolmasaste.ee