Eesti keel

Autismispektri häirega lapse arengu toetamine

Autismispektri häirega lapse arengu toetamine

 

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk: Jõustada autistlike lastega töötavaid õpetajaid teoreetiliste ning praktiliste teadmistega autismispektri häire, tugiisikuteenuse ning toimivate autismipedagoogiliste meetodite kohta.

 

 Kursusel osalenu õpiväljundid

• Omab ülevaadet autismispektri häire olemuse, avaldumise ning diagnoosimise kohta

• Mõistab autistliku lapse sensoorse integratsiooni ja emotsionaalse regulatsiooni eripärasid

• On teadlik autismipedagoogika alustõdedest

• Oskab kujundada autistlikule lapsele sobiliku õpikeskkonna

• Oskab valida autismipedagoogiliselt sobivaid õpetamismeetode

• Suudab valmistada ja kasutada autismispetsiifilisi abivahendeid:

        

                 √ Suhtlemise toetamiseks : piltkommunikatsiooni vahendeid

                  √ Soovitud käitumismudelite kinnistamiseks : käitumistabeleid

                  Sotsiaalsete oskuste arendamiseks: Social Stories ™

�� Omab ülevaadet riikliku tugiisikuteenuse kohta.

�� Analüüsib õpetaja ja tugiisiku koostöö võimalusi ja ohukohti

�� Mõistab autismihäirega last kasvatava pere vajadusi

Koolitus on eesti keeles.

Koolitus toimuks asutuses kohapeal. Vajalik sobiva istekohtade arvuga õppeklass, projektor ja demonstratsioonitahvel.

 

 

 Koolitaja: Mari Peets

Tallinna Euroopa Kooli õpetaja, eripedagoog ning tugiteenuste koordinaator

Tallinna Ülikooli lektor, Innove Sisekoolitajate Akadeemia diplomand

11-aastase autismispektri häirega poja ema

Koolituse hind grupile: Küsi pakkumist

 Kolmas Aste OÜ
Tartu Sõpruse pst.2
Tel 508 8225
Majandustegevuse reg- nr 154380
www.kolmasaste.ee
raivo@kolmasaste.ee