Eesti keel

Kujundav hindamine ja õpiõhin

Õppekava nimetus:

Kujundav hindamine ja õpiõhin

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 6h auditoorne õpe

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õpetajad, õppejuhid, koolijuhid, tugipersonal, lapsevanemad

 

Õppe eesmärk:

1-päevase koolituse lõpuks on õppija saanud ülevaate ja kogemuse õpiõhina ning kujundava hindamise vahelistest seostest ja rakendamise võimalustest oma töös.

2-päevase koolituse tulemusel oskavad õpetajad arvestada õhinapõhist õppimist toetavaid kriteeriume oma tegevuse kavandamisel ja läbiviimisel ning  oskavad rakendada kujundavat hindamist oma töös.

 

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

  • tunneb sisemise ja välise motivatsiooni teooriat      ja mõju õppimisele
  • tunneb kujundava hindamise põhimõtteid ja      erinevusi teistest hindamismeetoditest
  • on kogenud õpimotivatsiooni toetavaid meetodeid
  • tunneb kujundava hindamise põhimõtteid ja mõju      õpimotivatsioonile
  • oskab rakendada kujundavat hindamist oma töös      (2-päevasel koolitusel)

 

 

Õppesisu:

1)      Sisemise ja välimise motivatsiooni mõju õppimisele.

2)      Õpiõhin ja õhinapõhine tund, sh kujundav hindamine (2-päevasel koolitusel).

3)      Õhinapõhise õppimise toetamine kujundava hindamise kaudu.

4)      Kujundava hindamise eesmärgid ja meetodid.

5)      Õpitulemused ja hindamiskriteeriumid. 

6)      Õppimist, õppija arengut  toetav tagasiside.

7)      Õpilase eesmärgid ja eneseanalüüs.

8)      Kujundav hindamine ja kokkuvõttev hindamine.

 

Õppemeetodid: Praktilised harjutused, refleksioon, videoloengud, näidistööd, grupi- ja paaristöö, lühiloeng.

Koolitus toimuks asutuses kohapeal. Vajalik sobiva istekohtade arvuga õppeklass, projektor ja demonstratsioonitahvel.

 

Koolituse läbiviija:

Kersti Türk

Nõustaja, koolitaja

Nõustaja, sotsiaalpedagoog (Tartu Rahvusvaheline kool)

Superviisor (MTÜ Alustavaid Õpetajaid Toetav Kool)