Eesti keel

Koostöö lasteaialapse keerulise vanemaga

 

Koolitus lasteaiaõpetajatele

TULEMUSLIK  KOOSTÖÖ  KEERULISTE  LASTEVANEMATEGA

3 akadeemilist tundi (mahub laste päevasesse uneaega)

 

 

Koolituse õppekava

 

  • ENESEKEHTESTAMINE  LASTEAIA  TÖÖS (McKay, Davis, Fanning) – Kuidas jääda lapsevanemaga suheldes alati professionaalseks, samas suhteid rikkumata ning lubamata ennast alandada.

  • PÜÜA ESMALT  MÕISTA JA ALLES SEEJÄREL  OLLA MÕISTETUD (S.Covey) – Peegelvad kuulamine pole alati see parim lahendus. Vaatleme koos hoopis empaatilise kuulamise olemust ja võimalusi.

  • LÄHTUMINE  FAKTIDEST,  MITTE  ARVAMUSTEST  JA  HOIAKUTEST – Miks see on oluline ja kuidas see muutub võluvitsaks hea koostöö tagamisel ja hoidmisel keeruliste lastevanematega.

  • KUIDAS  RÄÄKIDA  MUREKOHTADEST - 6 SAMMU  TEE  LAPSEVANEMANI. Konkreetne mudel, mis pole koolitajat ennast veel kordagi alt vedanud. Koolitajal kogemust lasteaiatöös alates 1994.aastast. Tänagi tööl lasetaias – Triinupesa Lasteaed Pärnus.

  • EELTEADMISEKS - KRIISI ETAPID. Mis hakkab lapsevanemaga juhtuma, kui ta esmakordselt kuuleb suurest murest... kuidas teda toetada ning mida ei tohiks kindlasti teha/öelda.

 

Õpiväljundid

1. Osaleja teadvustab senisest paremini oma rolli koostöös lastevanematega;

2. Osaleja tunneb suhtlustasandite teooriat ning teab arvestada suhtlemistõketest tulenevaid ohte.

3. Osaleja omandab treeningutes uusi oskusi, mängides läbi tegelikkuses asetleidnud suhtlemissituatsioone koostöös lasteaialaste vanematega.

4. Osalejal saavutab suurema valmisoleku tulemuslikuks koostööks kolleegide ja lastevanematega.

 

Koolitus toimuks asutuses kohapeal. Vajalik sobiva istekohtade arvuga õppeklass, projektor ja demonstratsioonitahvel.

 

 

Koolitaja: Merike Angerjärv koolitaja/ nõustaja

Koolituse hind: Küsi pakkumist

--

Kolmas Aste OÜ

www.kolmasaste.ee

raivo@kolmasaste.ee