Eesti keel

Õpetaja abi osalemine pedagoogilistes protsessides

Koolitus lasteaia õpetaja abidele

ÕPETAJA  ABI  OSALEMINE PEDAGOOGILISTES PROTSESSIDES

 

Eesmärk:

Lasteaia õpetaja abide teadlikkuse kasv pedagoogilistest protsessidest ja tulemusliku koostöö eeldustest ning valmisolek osaleda aktiivselt laste suunamisel ja õpetamisel.

Õpiväljundid:

  • Õpetaja abi teadvustab oma rolli pedagoogilistes tegevustes ja on valmis aktiivselt osalema laste kasvatamisel ja õpetamisel. Analüüsib ja hindab oma tegevuse tulemuslikkust ajalises formaadis.
  • Õpetaja abi oskab lapsi õppe- ja vabategevustes suunata ja abistada, seades eesmärgiks laste heaolu ja arengu.

Sisu:

  • Pedagoogilise tegevuse olemus ja eesmärgid;
  • Lapse enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste areng;
  • Individuaalne lähenemine töös lastega;
  • Lapse suunamine õppe- ja vabategevustes;
  • Pedagoogiliste tegevuste reflekteerimine;
  • Tulemusliku koostöö eeldused lasteaiarühma naiskonnas.

 

Koolitus toimuks asutuses kohapeal. Vajalik sobiva istekohtade arvuga õppeklass, projektor ja demonstratsioonitahvel.

 

 Kestvus: 3, 6 või 8 akadeemilist tundi

Hind: Küsi pakkumist

Koolitaja : Merike Angerjärv – 25 aastase staažiga lasteaiaõpetaja. Lasteaia personali koolitaja, lastevanemate nõustaja.

Kolmas Aste OÜ

raivo@kolmasaste.ee

www.kolmasaste.ee

Majandustegevuse reg- nr 154380