Eesti keel

Koolitus lasteaiaõpetaja abidele

Koolitus lasteaiaõpetajate assistentidele ja abidele

SUHTLEMINE LASTEVANEMATEGA

Eesmärk:

Osalejate suhtlemisoskuste paranemine, suhtlemispsühholoogia põhitõdede tundmine ning edaspidine arvestamine suhtlemisel, oma suhtlusstiili teadvustamine ja kontrollimine lastevanematega suhtlemisel.

Õpiväljundid:

1. Osaleja teadvustab senisest paremini oma rolli koostöös lastevanematega;

2. Osaleja tunneb suhtlustasandite teooriat ning teab arvestada suhtlemistõketest tulenevaid ohte.

3. Osaleja omandab treeningutes uusi oskusi, mängides läbi tegelikkuses asetleidnud suhtlemissituatsioone koostöös lasteaialaste vanematega.

4. Osalejal saavutab suurema valmisoleku tulemuslikuks koostööks kolleegide ja lastevanematega.

 

Õppekava

1. Assistendi ja õpetaja abi kutsekindlus ning enesetunnetus;

2. Assistentide ja õpetaja abide roll koostöös peredega;

3. Empaatiline ning toetav (mitte süüdistav!) suhtumine lapsevanematesse ning eesmärgid koostöös peredega;

4. Suhtlemistasandid, -tõkked ja -tehnikad;

5. Eluliste juhtumite lahendamine suhtlustreeningus;

6. Eneseanalüüs – mina suhtlejana.

Koolitus toimuks asutuses kohapeal. Vajalik sobiva istekohtade arvuga õppeklass, projektor ja demonstratsioonitahvel.

 

Kestvus: 6 akadeemilist tundi

Hind: Küsi hinda!

Koolitaja : Merike Angerjärv – 25 aastase staažiga lasteaednik. Täna lasteaia personali koolitaja, lastevanemate nõustaja, lasteaia direktor/õpetaja.

 Kolmas Aste OÜ
www.kolmasaste.ee
info@kolmasaste.ee
Majandustegevuse reg- nr 154380
Tel 5088225