Eesti keel

Stress õpetajatöös

Õppekava nimetus:

Stress õpetajatöös

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 6h auditoorne õpe

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õpetajad, õppejuhid, koolijuhid, tugipersonal

 

Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised stressi olemusest, ennetamise ja leevendamise võimalustest ning oskab rakendada praktikaid iseenda läbipõlemise ennetamiseks.

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

• tunneb stressi mõistet, ennetamise ja leevendamise võimalusi

• oskab rakendada praktikaid iseenda läbipõlemise ennetamiseks

 

 

Õppesisu:

  • mis on stress
  • kuidas stressi ennetada?
  • kuidas stressi leevendada?
  • praktilised harjutused stressi leevendamiseks
  • läbipõlemine õpetajatöös

 

 

Õppemeetodid:Praktilised harjutused, refleksioon, grupi- ja paaristöö, lühiloeng.

Koolitus toimuks asutuses kohapeal. Vajalik sobiva istekohtade arvuga õppeklass, projektor ja demonstratsioonitahvel.

 

 

 

Koolituse läbiviija:

Kersti Türk

Nõustaja, koolitaja

Nõustaja, sotsiaalpedagoog (Tartu Rahvusvaheline kool)

Superviisor (MTÜ Alustavaid Õpetajaid Toetav Kool)