Eesti keel

Avaleht

Peeglise vaatame päevas mitu korda. Valdavalt näeme seal meile meeldivat inimest. Sisus ja vormis. Veel paremaks inimeseks saada pole aga kellelegi keelatud. Suuresti sõltub see võimest inimestele head teha. Või võimalusest halba ära hoida. On olukordi kus kõige halvema ärahoidmise otsused tuleb langetada loetud sekundite jooksul ja minutite raiskamine võib tähendada elu kaotamist. Et olla valmis parimaks valmistu halvimaks.

Oska anda esmast abi. Liiklusõnnetuse, trauma, äkkhaigestumise, südameseiskuse, minestuse, mürgistuse ja muudel ettenägematutel juhtudel. Määravad on esimesed minutid. Näiteks sureb Eestis aastas mitu tuhat inimest südameseiskuse tagajärjel. Elustamiskatse tehakse keskeltläbi aga igale 50-ndale. Kõrvalseisjad ei ole oskuste puudumise tõttu tihti võimelised abi osutama. Kiirabi mõne minutiga kohale ei jõua ja inimese päästmine pole hiljem enam võimalik. Rääkimata olmes juhtuvatest lugematutest traumadest ja muudest õnnetustest mida ei oska keegi ette näha. Seega võib esmaabivõtete minimaalnegi valdamine osutuda vajalikul hetkel hindamatuks oskuseks.


Parimate soovidega,
Juhataja Raivo Selgis