Eesti keel

Tuleohutuse ja evakuatsiooniõppus

EVAKUATSIOONIÕPPUSE TUTVUSTUS. 

 

  Koolitus sisaldab:

• Evakuatsiooniõppuse korraldamist

• Kliendiga kohtumist objektiga tutvumiseks

• Häirekeskusega vajalike kooskõlastuste tegemist

• 120-minutilist teoorialoengut

• Praktilist evakuatsiooniõppust koos vajaliku arvu vaatlejatega

• Tossumasina kasutust koos vajaliku koguse tossuvedelikuga

• Töötajatele evakuatsiooniõppuse järgselt operatiivse tagasiside andmist

• Evakuatsiooniõppuse kokkuvõtet koos illustratiivsete fotodega õppuselt ning soovituste ja ettepanekutega tuvastatud probleemide edasiseks vältimiseks.

 

 

Näitlik evakuatsiooniõppuse ajakava:

1) 5-10 päeva enne õppust – objekti ja selle tuleohutuskorraldusega tutvumine, koolituspäevaks ettevalmistamine, infotund tellijale, 30-60 min.

2) 3-7 päeva enne õppust - Koolitusmeeskonna koosolek ja õppuse legendi koostamine ning vajadusel päästekeskusega kooskõlastuste tegemine (ei vaja tellija osavõttu).

3) Õppepäeval nt algusega kell 9.30 120-minutiline soovi korral pausi(de)ga loeng tuleohutuse eest vastutavatele isikutele, evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele, asutuse juhtivtöötajatele ja/või kõigile töötajatele Tellija ruumides. Koolitusel käsitletakse 3 erinevat põhiteemat:

• Tuleohutusalane teadlikkus – Mis on tulekahju, kuidas see levib ning millised on võimalikud tagajärjed?

• Evakuatsioon – Kuidas ja kes peab korraldama evakuatsiooni? Kuidas vältida paanikat? Millised on juhtivtöötajate kohustused evakuatsiooni korraldamisel?

• Tuleohutusnõuete rikkumised ja trahvid – Millised on levinuimad rikkumised tuleohutuse korraldamisel ning kuidas neid vältida?

• KOGU MATERJAL ILLUSTREERITAKSE VIDEODE JA FOTODEGA REAALSEST ELUST!

4) Peale teoreetilist loengut – Ettevalmistus praktilise evakuatsiooniharjutuse läbiviimiseks – Kõigi töötajate tavarutiinile tagasi suunamine ning kunstsuitsumasina ülesseadmine kokkulepitud kohta.

5) 13.01... – Kunstsuitsuga kokkulepitud ruumi täitmine, tuletõrjekellade tööle rakendamine, evakuatsiooni algus... Päästeauto vastuvõtmine (erikokkuleppel), päästetöötajatega suhtlemine, olukorrast ülevaate andmine.

6) 13.10... – Töötajate loendus kogunemiskohas

7) 13.12...14.00 – Töötajate kogunemine tagasi koolitusruumi – Kokkuvõtete tegemine ja õppuse ankeetide täitmine kõigil koolituse teoreetilisel osal osalenud töötajatel.

8) 14 päeva jooksul peale koolituse lõppu esitatakse kirjalik lõppraport ning eksperthinnang eduka/mitteeduka evakuatsiooniõppuse kohta.

9) Koolitustunnistuse väljastamine

 

NB! Õppuse ajakava saab muuta vastavalt Tellija soovile. Ajakava on näitlik ning mõeldud ajaplaneerimise lihtsustamiseks. Kliendi soovi korral võime taotleda kohale päästeauto. Koolituse hind sõltub hoone keerukusest ning hoone kasutajate arvust. Päästeauto taotlemine on lisatasu eest keskmiselt 50-100€ kord, arve esitab päästekeskus.

Kursus toimub asutuses kohapeal. 

 

Meeldivat koostööd:

Kolmas Aste OÜ

Tartu Sõpruse pst.2

tel. 50 88225

raivo@kolmasaste.ee

www.kolmasaste.ee

koolitusluba:6320HTM