Eesti keel

Epilepsia ja muud rasked teadvuskaotusseisundid. Esmane abi.

 Õppekava nimetus: 

Kursus lastega või täiskasvanutega töötavale õpetajale, kasvatajale, hooldajale. ,, Epilepsia ja muud teadvuse kaotusega kulgevad seisundid. Esmane abi."

Epilepsia erinevad vormid ja avaldumine, esmaabi raskema epilepsiahoo ajal, kuidas  jälgida ja aidata last või täiskasvanut peale rasket epilepsiahoogu, epilepsia mõju  käitumisele ja vaimsele arengule, epilepsia kui haiguse seos erinevate sündroomidega( autism, intellektipuue, Downi sündroom, ).

Insult ja muud teadvuse kaotusega seonduvad küsimused. Esmane abi.

Kursuse lõpetanu:

1. Oskab adekvaatselt hinnata kannatanu seisundit.

2. Vastavalt kannatanu seisundile kavandab ja viib läbi edasise abi andmise. 

3. Valdab esmase abi võtteid ja oskab neid tulemuslikult rakendada.

Kursuse soovitatav pikkus  6 akad. tundi.  Sellest praktiline osa 2 akad tundi. Teoreetiline osa 4 akad. tundi.

Kursus toimub üldreeglina asutuses kohapeal. Vajalik piisav arv istekohti, demonstratsioonitahvel, projektor ja ala praktiliseks elustamisõppeks.

 

Kolmas Aste OÜ

Tartu Sõpruse pst.2

tel. 50 88225

raivo@kolmasaste.ee

www.kolmasaste.ee

koolitusluba:6320HTM