Eesti keel

Finantsjuhtimine ja raamatupidamine

Raamatupidamise ja finantsjuhtimise kursus on mõeldud nii alustavale kui ka juba tegutsevale ettevõtjale. Annab elementaarsed teadmised ettevõtlusest, ettevõtte finantsjuhtimise korraldamisest ja põhimõtetest. Omandatakse ettevõtte raamatupidamise põhitõed ja ka algdokumentide kirjendamise oskus. Kursuse lõpetanu omab ettekujutuse ettevõtluse olemusest ja kui vaja, oskab korraldada oma ettevõtte raamatupidamise iseenda jõududega.

 

 Raamatupidamise ja finantsjuhtimise 32 h tunnise kursuse õppekava 

 

 

 

KOOLITUSE NIMETUS:

 

RAAMATUPIDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE ALGTEADMISED ALUSTAVALE

ETTEVÕTJALE

Koolituse maht: 32 a/h

Koolituse kestvus 4 päeva

Koolituse eesmärk:

 

Koolituse   eesmärk   on   anda   õppurile   algteadmised   raamatupidamise põhimõtetest ja -nõuetest       ja raamatupidamise  korraldamise  vajadusest.  Anda teadmised finantsjuhtimise ülesannetest ja eesmärkidest ning finantsanalüüsi olemusest.

Koolituse lühikirjeldus:

Raamatupidamise  aluseid  ja  põhilisi  arvestuslõike  selgitav  koolitus, mille jooksul  läbitakse järgmised teemad: raamatupidamise tähtsus ja ülesanded,        kontod, kahekordne      kirjendamine,    dokumenteerimine, raamatupidamisregistrid,  majandustegevuse  tulemuse    selgitamine, aruandlus  (raamatupidamisbilanss,  kasumiaruanne).  Koolituse  käigus läbitakse ka finantsjuhtimise alljärgnevad teemad: väärtuse olemus, aeg ja        raha      väärtus,      finantsotsused,        finantsjuhtimise         ülesanded, finantsplaneerimine, finanatsanalüüs.

Õppekeel

Eesti keel

Õpiväljundid

Raamatupidamise       kursuse      läbimisel  mõistab   õppur      koostada raamatupidamise        algdokumente          ning         oskab        registreerida majandustehingud   vajalikes   registrites.   Õppur   saab   aru   äriühingu finantsaruandluse sisust ja oskab koostada lihtsama keerukusastmega registreid  ja   aruandeid.  Finantsjuhtimise  kursuse  läbimisel  mõistab õppur  finantsjuhtimise  sisu,  ülesandeid  ja  eesmärke.  Saab  aru  raha tuleviku-  ja  nüüdisväärtusest,  teab   põhi-  ja  käibevarade  juhtimise üldprintsiipe,  oskab  hinnata  finantsinvesteeringute   tasuvust.  Samuti omandab                       teadmised         kapitali          struktuurist,           hinnast,

finantsplaneerimisest ja finantsjuhtimisest.

Teemade ajaline kestvus

Raamatupidamine 16 a/h:

I __.____ 20.....

raamatupidamise tähtsus ja ülesanded – 1 a/h

kontod, kahekordne kirjendamine – 3 a/h

dokumenteerimine, raamatupidamisregistrid – 4 a/h

II __.____ 20.....

dokumenteerimine, raamatupidamisregistrid – 4 a/h

majandustegevuse tulemuse selgitamine, aruandlus – 4 a/h.

 

Finantsjuhtimine 14 a/h:

III __.____ 20.....

väärtuse olemus, aeg ja raha väärtus – 2

finantsotsused – 2

finantsjuhtimise ülesanded – 3

 

IV __.____ 20....

finantsjuhtimise ülesanded – 2

finantsplaneerimine – 2

finantsanalüüs – 3

 

Eksam – 2 a/h  __.____ 20....

Iseseisva töö osakaal

20 a/h

Koolitusest osavõtmise tingimused

Omandatud keskharidus, tasutud õppemaks

Koolituse lõpetamine

Koolitus lõpeb kirjaliku eksami sooritamisega

Õppematerjalid

Zeiger, P. 2012 Finanstarvestuse alused - http://sdrv.ms/TWP3JL

 

Zeiger, P. 2012 Finanstajuhtimine - http://sdrv.ms/Th20SD

Kursuse läbiviija:

Peedu Zeiger Dr econ.