Eesti keel

Hooldustöötaja koolitus tase 3

 

Hooldustöötaja koolituse lektorid.

 

Anatoomia, füsioloogia. Haigused, häired puudused. Lektor Raul Jalast

Erakorralise meditsiini õde registrikoodiga N00483 valdkond erakorralise meditsiini õendus. 
Töökoht SA Tartu Kiirabi alates 1999...
Aastatel 2011-2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud EMT (Erakorralise Meditsiini Tehnik) eriala juures.
Lõpetanud Tartu Meditsiinikooli 1997
Omandanud rakendusliku kõrghariduse Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis
Igaaastaselt läbinud tööalaseid koolitusi vähemalt 60 tunni ulatuses.
SA Tartu Kiirabis töötan kiirabiõena ja instruktorina.
 
 
 
Toitlustamise ja rohuteaduse alused. Lektor Eda Runthal.
 

Hariduskäik:

 2020 -...                Tartu Tervishoiukõrgkool, õe eriala

 2005 – 2008          Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool

Sotsialtöötaja

 2001 – 2003          Tartu Meditsiinikool

                              Sotsiaalhooldaja

 1999-2001             Tabivere Gümnaasium

 

Täiendkoolitus:

 

juuni. 2018            Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi, maht 7 täiendkoolituse p.

2017                      Suhtlemine dementsussündroomiga inimesega, maht 8 tundi

okt. 2013               Psüühikahäired ja taastumine, 16 tundi

 

Töökogemus:

 2016- ....                SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus  eakate hooldusosakonna juhataja

 2008 - 2016           Tartu Linnavalitsus  sotsiaaltöötaja, eestkoste spetsialist

2003 - 2008           Päevakeskus Kalda koduhooldustöötaja

 2001- 2005          SA TÜ Kliinikum põetaja

 

 

Hooldustöötaja kutse eetika. Kutse taotlemine. Hooldustöötaja eneseanalüüs. Lektor Anneli Salumaa.

Haridus: 1998-2007 Tartu Ülikool
Sotsiaaltöö eriala
1981-1983 Tallinna 19. Tehnikakool
Rätsepa eriala
1970- 1981 Puhja Keskkool

Töökogemus: 2016-… SA Rõngu Hooldusravikeskus juhatuse liige
2012-2016 Otepää Vallavalitsus
Sotsiaalteenistuse juhataja
2010 - 2012 Elva LV
Hoolekandespetsialist
2008- 2015 SA Karaski Keskus
Rehabilitatsioonimeeskonna sotsiaaltöötaja
2005- 2006 OÜ Aalotor Disain
Projektijuht
2005 – Tartu LV
Hooldusvajaduse hindaja
2002 – 2004 MTÜ Iseseisev Elu

Täiendkoolitus: 2018- praktikajuhendajate koolitus Valga Kutseõppekeskus
2015- Eesti Perelepitajate Ühing
Perelepitusalane baaskoolitus
2012 - TAI
Uimastid ja sõltuvus
2011 – Forum Academicum
Eestkoste kohtupraktika
2010- ATAK
Uute KOV töötajate sisseelamiskoolitus
2010- Elva Koolituskeskus
Läbirääkimisoskuste koolitus
Projektikirjutamine
2010 - Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Projektikirjutamine
2009 – TÜ Pärnu Kolledž

 

 

Hügieeni ja ilutoimingute juhendamine. Ergonoomika ja hooldusabivahendid. Hoolduse alused. Lektor Anne Ly Varuson.

Tartu Meditsiinikool – õde

Tartu Meditsiinikool – massöör

Elva Haigla – valveõde, koduõde

Rõngu Keskkool – kooliõde

Tööalane karjäär.

Rõngu valla – sots. komisjoni esimees

OÜ Annmed – juhatuse liige, koduõde

SA Rõngu Hooldusravikeskus – õendusjuht/hooldusjuht

Tallina Meditsiinikool – taastusraviõde

Anneli Sootsi Tervisekool – kooliõde

Anneli Sootsi Tervisekool – koduõde

Tartu Tervishoiu Kõrgkool - õde

 

Surma ja leina temaatika hooldustöötaja töös.

Kursuse viib läbi hingehoidja, pereterapeut Naatan Haamer

Naatan Haamer on töötanud hingehoidjana haiglas üle 25 aasta. Pereterapeudina pöörab ta oma tegevuses erilist tähelepanu ka patsiendi perede toetamisele. Oma kogemusi ja teadmisi jagab ta õpetades üliõpilasi ja koolitades erinevaid meditsiini ja sotsiaalvaldkonnas töötavaid inimesi. Superviisorina pakub  ta  tuge väga mitmetes inimestega seotud ametites tegutsevatele professionaalidele. Vaimulikuna on tal tihe kokkupuude surma ja leina teemadega. Kriisinõustajana  on ta pakkunud pikaaegselt tuge raskete läbielamiste ja kaotuste järgselt nii lastele kui täiskasvanutele.

 

Koristus - ja majapidamistööd hooldusasutuses.

Koolituse viib läbi firma Puhastusexpert OÜ esindaja Hele Alt.

 

Hooldustöötaja koolituse õppekava

100 akadeemilist tundi

Kvalifikatsiooni tase 3

Sihtgrupp:

Õppemaht: 80 tundi auditoorset tööd,20 tundi iseseisvat tööd

Käsitletavad teemad:

Moodul 1

 Anatoomia-füsioloogia-patoloogia 16 akadeemilist tundi

1. Sissejuhatus anatoomiasse, erialane terminoloogia. Põhimõisted

2. Tugi ja liikumiselundid

3. Süda. Vereringe

4. Hingamiselundid. Hingamisteed

5. Seedeelundid. Seedekanal

6. Kuse-ja suguelundid

7. Närvisüsteem

8. Sisesekretsiooninäärmed

9. Meeleelundid

10. Katteelundkond

 

Moodul 2

Majapidamistööd 8 akadeemilist tundi

1. Kodumajanduse olemus ja üldised põhimõtted.

2. Korrastustööde planeerimine, läbiviimise põhimõtted.

4. Olmehügieen

5. Korrastustööde tähtsus

6. Kaasaegsed korrastus- ja koduhooldusvahendid

7. Eluruumide igapäevane hooldus, suurpuhastus. Plekkide eemaldamine

8. Olmeparasiidid ja nende hävitamine.

9. Olmetehnika kasutamine ja ohutustehnika järgimine

10. Ohutusnõuete järgimine olmetehnika kasutamisel ja korrastustöödel

12. Riiete ja jalanõude korrashoid. Tekstiilide ja riiete hooldamine

 

Moodul 3

Hügieeni ja ilutoimingute juhendamine. 6 akadeemilist tundi

Aseptika antiseptika. Käte hügieen. Kaitsevahendite kasutamine. Patsiendi voodi korrastus. Patsiendi pesemine ( s.h. naise ja mehe intiimpesu). Abistamine pesemisel. Naha seisundi hindamine. Küünte ja juuste hooldus.

 

Moodul 4

Toitlustamise ja rohuteaduse alused. 8 akadeemilist tundi

Tervisliku toitlustamise alused. Toitumisprobleemid. Toitumine erinevates kultuurides. Mõisted. Ravimite kasutusjuhised, toimed, annustamine, manustamine, säilitamine. Ravimvormid. Patsiendi/ kliendi juhendamine ja abistamine ravimi manustamisel. Koduapteek.

 

Moodul 5

Haigused, häired ja puudused, nende põhjused. kliendi/patsiendi abivajaduse hindamine. 8 akadeemilist tundi

Tervisenäitajate ( kehatemp., pulss ja hingamine, arteriaalne vererõhk, naha seisundi jälgimine ja hooldus, õe abistamine,. hooldus erinevate haiguste korral: kirurgiliste, neuroloogiliste, sisehaiguste, nina-, kõrva-, kurgu ja silmahaiguste, psüühiliste ja käitumishäirete korral.

 

Moodul 6

 Patsiendi igapäevane tegevus ja tema tervis. Väärikas lahkumine. 8 akadeemilist tundi

Suremine ja surm. Mõisted, liigid, põhjused. Surm erinevatel eluetappidel. Kriisid. Kriisi etapid, hingehoid, surmaks valmistumine. Väärikas lahkumine. Olulisemad suhtlemisoskused ja sobiva suhtlemisviisi kasutamine. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Aktiivse kuulamise võtted. Positiivne enesekehtestamine. Konfliktide ennetamine ja juhtimine. Koostööoskused.

Moodul 7

Hoolduse alused. Hooldustoimingud. 6 akadeemilist tundi

Elamise toimingud ja  neid mõjutavad tegurid. Hooldustoimingud avahoolduses, hooldus - ja tervishoiuasutuses. Tervishoiu ja sotsiaalhoolekandeteenused. Nende mõiste ja sisu.

 Moodul 8

 Ergonoomika ja hooldusabivahendid. 6 akadeemilist tundi

Ergonoomika üldised alused. Patsiendi nihutamise võtted. Nihutamine ilma abivahendita, nihutamine ristlinaga, kangivõte. Patsiendi ülesnihutamise võtted: ilma abivahendita ja abivahendiga. Patsiendi pööramine erinevatest asenditest, asendi korrektsioon. Patsiendi abistamine voodi servale istuma, püsti ja kõndima.Patsiendi abistamine istumisel ratastooli. Külg-ees, selg-ees võte.

 Moodul 9

 Hooldustöötaja kutse-eetika ja kutse taotlemine. 6 akadeemilist tundi

Kutse eetika põhiprintsiibid. Väärtuste konflikt, konfidentsiaalsusnõude järgimine.

Kutse taotlemise protsess, nõuded ja dokumentatsioon.

 Moodul 10

Eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta. 6  akadeemilist tundi

Nõuded tööalasele eneseanalüüsile. Eneseanalüüsi struktuur ja sisu. Praktilised nõuanded hooldustöötaja kutseeksami eneseanalüüsi koostamiseks.

Moodul 11

Esmaabialane väljaõpe 16 akadeemilist tund

Koolituse aluseks on Tervise- ja tööministri 22.11.2018. a määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses

Sihtgrupp

Koolituse sihtrühmaks on esmaabi andjad.

Koolituse õppekava:

Koolitusel läbitakse järgnevad teemad:

                                             1. Käitumine õnnetusjuhtumi või ootamatu haigushoo puhul

                                            oskuslik teavitamine, eneseväljendamine, olukorra analüüs.

                                              2. Kannatanu seisundi tuvastamine.

                             3. Teadvuse kaotuse või selle säilimise hindamine.

4. Minestus, põhjused ja tunnused.

5. Krambid, esmaabi nende puhul.

6. Võõrkehad neelus, eemaldamine

   7. Vereringe tuvastamine, elustamine

                                             8. Verejooks, selle peatamine.

                                             9. Shokk.

                                            10. Sidumise põhialused.

                       11. Seljatrauma, peatrauma ,tunnused. Esmaabi .

                                            12. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

13. Praktiline elustamisõppus vastav

                                            14. Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

                                           15) esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

 

Koolituse läbinu:

 arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega;

hindab adekvaatselt kannatanu seisundit ja valib õige esmaabi andmise taktika;

kasutab, lähtuvalt kannatanu seisundist, õigeid esmaabivahendid.

 

Koolitusel tutvustatakse ja õpetatakse kasutama AED elustamisseadet, mis vähendab tunduvalt äkksurma ohtu. AED kasutatakse südameseiskumise ehk äkksurma korral südamerütmi taastamiseks.

 

 Moodul 12

Õppevisiit 6 akadeemilist tundi

Hooldusasutuse külastus. Kogemuste vahetamine. Arvamused ja ettepanekud töö ja õppetöö paremaks korralduseks.

 Õpitulemused:

Koolituse läbinu oskab:

·         Rakendada tervishoiu, ohutus- ja hügieeninõudeid, tundma tervist kahjustavaid tegureid.

·         Lahendada erinevaid probleemsituatsioone.

·         Toetada klienti kriiside läbimisel.

·         Luua kliendis positiivset esmamuljet.

·         Oma tegevusi eetilisest aspektist hinnata ja analüüsida.

·         Teadlikult arendada endas tolerantsust ja empaatiavõimet

·         Analüüsida iseenda kujunemist mõjutavaid tegureid.

·         Märgata inimõigust rikkumist igapäevases töös.

·         Mõista sotsiaalseid probleeme ja nende leevendamise võimalusi.

·         Ennetada konflikte ja neid konstruktiivselt lahendada.

·         Suhelda klientidega, nende lähedastega ja arstidega korrektselt ja efektiivselt.

·          Mõistab hoolekandesüsteemi toimimise põhimõtteid.

·         Järgib sotsiaalala töötaja kutse eetikat ja hooldustöötaja tööd puudutavaid seadusakte.

·         Planeerib ja teostab hooldustegevused abivajaja füüsilisest, sotsiaalsest ja psüühilisest vajadusest ning sotsiaalteenuse kvaliteedinõuetest lähtuvalt.

·         Loob abivajaja seisundit arvestades füüsiliselt ja vaimselt turvalise elukeskkonna, kasutades sealjuures iseennast, abivajajat ning keskkonda säästvaid töövõtteid ja meetodeid.

·         Hindab abivajaja suhlemisvõimekust ja vajadust, vajadusel aitab algatada ja säilitada koostööd erinevate sotsiaalse võrgustiku liikmetega.

·         Koostab eneseanalüüsi isikliku töökogemuse põhjal lähtuvalt hooldustöötaja 3. Taseme kutsestandardist.

 

Koolituse läbinu saab tunnistuse

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipause.

Lõunasöök ei sisaldu/sisaldub koolituse hinnas.

 

Lisainfo ja tellimine:

Kolmas Aste OÜ

Tartu Sõpruse pst. 2

Tel. 5088225

www.kolmasaste.ee

raivo@kolmasaste.ee