Eesti keel

Hooldustöötaja koolitus tase 3

Hooldustöötaja koolitus 100 akad. tundi. Kvalifikatsiooni tase 3.

Üldine tutvustus

Hooldustöötaja koolitus 100 akad. tundi taseme 3 saavutamiseks koosneb 12 moodulist kestusega 6-16 akad. tundi millest osa on iseseisev töö. Arvestatud on, et  üks moodul võtab keskmiselt ühe õppepäeva. Seega peaks kursus kestma normaaltingimustel ca 3 kuud, mis on hooldustöötaja töögraafikuga kergesti ühitatav. 

1. Õppijate vastuvõtt.

Kursuse põhifookus on suunatud juba töötavale hoolduasutuse personalile seega soov saada koolitatud võib saabuda:

a. Hooldusasutuselt kirjalikult või suuliselt. Registreerimise eelduseks on väljasaadetud arve osaline tasumine. Tavapäraselt tasutakse registreerimisel pool ja pärast koolitust teine pool arvest kui tegemist on asutusepoolse finantseeringuga.

b. Kliendilt endalt kas kirjalikult või telefonitsi. Grupiga liitumise eelduseks on arve eelnev tasumine.

Vajaliku arvu inimeste registreerumisel teatatakse grupi töö alustamisest kirjalikult. Õppetasust vabastamist ei ole seni keegi taotlenud ja ettevõte  ka praktiseerinud.  Õppetasu tagastamine tuleb kõne alla vähem kui poole kursuse läbimise puhul, enam kui poole õppekava läbimisel kursusetasu tagastamine ei ole mõeldav. Hooldustöötaja kursuse toimumine täies täituvuses ei ole majandustegevusena just sage nähtus ja kliendilt endalt ei saa võtta vastutust oma aja ja professiooni planeerimise eest.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine.

Õppekavade kvaliteedi tagamise kindlustab vastava mooduli lektor ja kontrollib asutuse juht.

3. Koolitajate kvaliteedi tagab asutuse juht. Koolitajaga toimuvad arenguvestlused igal aastal kus ettevõtte juht tutvub koolitaja enesetäiendusprogrammi täitmise ja edasise arengu perspektiiviga.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagab ja seda kontrollib asutuse juht. Õppetöö peab toimuma nõuetele vastavates ruumides ja õppetööks vajalike abivahenditega.

5. Koolituse tagasiside toimub kirjalikus vormis iga mooduli lõpus ja esitatakse lektorile. Lektor esitab selle ettevõtte juhile.

6. Õpiväljundite hindamine. Toimub iga koolitusmooduli lõpus vastava mooduli läbimisel kas kirjalikult või suuliselt.

Hooldustöötaja koolituse lektorid.

Anatoomia, füsioloogia. Haigused, häired puudused. Lektor Raul Jalast.

Erakorralise meditsiini õde registrikoodiga N00483 valdkond erakorralise meditsiini õendus. 
Töökoht SA Tartu Kiirabi alates 1999...
Aastatel 2011-2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud EMT (Erakorralise Meditsiini Tehnik) eriala juures.
Lõpetanud Tartu Meditsiinikooli 1997
Omandanud rakendusliku kõrghariduse Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis
Igaaastaselt läbinud tööalaseid koolitusi vähemalt 60 tunni ulatuses.
SA Tartu Kiirabis töötan kiirabiõena ja instruktorina.
 
Toitlustamise ja rohuteaduse alused. Lektor Eda Runthal.
 

Hariduskäik:

 

2020 -...                Tartu Tervishoiukõrgkool, õe eriala

 

2005 – 2008          Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool

Sotsialtöötaja

 

2001 – 2003          Tartu Meditsiinikool

                              Sotsiaalhooldaja

 

1999-2001             Tabivere Gümnaasium

 

Täiendkoolitus:

 

juuni. 2018            Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi, maht 7 täiendkoolituse p.

2017                      Suhtlemine dementsussündroomiga inimesega, maht 8 tundi

okt. 2013               Psüühikahäired ja taastumine, 16 tundi

 

Töökogemus:

 

2016- ....                SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus  eakate hooldusosakonna juhataja

 2008 - 2016           Tartu Linnavalitsus  sotsiaaltöötaja, eestkoste spetsialist

2003 - 2008           Päevakeskus Kalda koduhooldustöötaja

 2001- 2005          SA TÜ Kliinikum põetaja

 

Hooldustöötaja kutse eetika. Kutse taotlemine. Hooldustöötaja eneseanalüüs. Lektor Anneli Salumaa.

Haridus: 1998-2007 Tartu Ülikool
Sotsiaaltöö eriala
1981-1983 Tallinna 19. Tehnikakool
Rätsepa eriala
1970- 1981 Puhja Keskkool

Töökogemus: 2016-… SA Rõngu Hooldusravikeskus juhatuse liige
2012-2016 Otepää Vallavalitsus
Sotsiaalteenistuse juhataja
2010 - 2012 Elva LV
Hoolekandespetsialist
2008- 2015 SA Karaski Keskus
Rehabilitatsioonimeeskonna sotsiaaltöötaja
2005- 2006 OÜ Aalotor Disain
Projektijuht
2005 – Tartu LV
Hooldusvajaduse hindaja
2002 – 2004 MTÜ Iseseisev Elu

Täiendkoolitus: 2018- praktikajuhendajate koolitus Valga Kutseõppekeskus
2015- Eesti Perelepitajate Ühing
Perelepitusalane baaskoolitus
2012 - TAI
Uimastid ja sõltuvus
2011 – Forum Academicum
Eestkoste kohtupraktika
2010- ATAK
Uute KOV töötajate sisseelamiskoolitus
2010- Elva Koolituskeskus
Läbirääkimisoskuste koolitus
Projektikirjutamine
2010 - Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Projektikirjutamine
2009 – TÜ Pärnu Kolledž

Hügieeni ja ilutoimingute juhendamine. Ergonoomika ja hooldusabivahendid. Hoolduse alused. Lektor Anne Ly Varuson.

Lõpetanud:

Tartu Meditsiinikool – õde

Tartu Meditsiinikool – massöör

Elva Haigla – valveõde, koduõde

Rõngu Keskkool – kooliõde

Tööalane karjäär.

Rõngu valla – sots. komisjoni esimees

OÜ Annmed – juhatuse liige, koduõde

SA Rõngu Hooldusravikeskus – õendusjuht/hooldusjuht

Tallina Meditsiinikool – taastusraviõde

Anneli Sootsi Tervisekool – kooliõde

Anneli Sootsi Tervisekool – koduõde

Tartu Tervishoiu Kõrgkool - õde

 

Surma ja leina temaatika hooldustöötaja töös.

Kursuse viib läbi hingehoidja, pereterapeut Naatan Haamer

Naatan Haamer on töötanud hingehoidjana haiglas üle 25 aasta. Pereterapeudina pöörab ta oma tegevuses erilist tähelepanu ka patsiendi perede toetamisele. Oma kogemusi ja teadmisi jagab ta õpetades üliõpilasi ja koolitades erinevaid meditsiini ja sotsiaalvaldkonnas töötavaid inimesi. Superviisorina pakub  ta  tuge väga mitmetes inimestega seotud ametites tegutsevatele professionaalidele. Vaimulikuna on tal tihe kokkupuude surma ja leina teemadega. Kriisinõustajana  on ta pakkunud pikaaegselt tuge raskete läbielamiste ja kaotuste järgselt nii lastele kui täiskasvanutele.

 

Koristus - ja majapidamistööd hooldusasutuses. Koolituse viib läbi firma Puhastusexpert OÜ esindaja Hele Alt.

Tulemuslik koristamine hooldaja töös

 EESMÄRK: koolituse eesmärgiks juurutada tulemusele orienteeritud koristamist ja arendada koristamise tõhustust hooldaja töös (kodudes või hooldusasutuses)

 TEEMAD:

1. Kodumajanduse, korrastustööde olemus, puhtuse tähtsus

2. Koristamise planeerimine hooldusasutuses, olmehügieen, aseptiline tegutsemine

3. Kaasaegne koristamine- koristusained, -tarvikud, -meetodid jne

4. Olulisemad puhastustööd hooldusasutuses

5. Köögi- ja olme tehnika puhastamine

Maht 8 akadeemilist tundi

 

                                                     

 

 Moodul 1.

Anatoomia-füsioloogia-patoloogia. Seminar 8 akad. tundi. Iseseisev töö 8 akad. tundi. Kokku 16 akad. tundi.

1. Sissejuhatus anatoomiasse, erialane terminoloogia. Põhimõisted

2. Tugi ja liikumiselundid

3. Süda. Vereringe

4. Hingamiselundid. Hingamisteed

5. Seedeelundid. Seedekanal

6. Kuse-ja suguelundid

7. Närvisüsteem

8. Sisesekretsiooninäärmed

9. Meeleelundid

10. Katteelundkond

 

Moodul 2. Majapidamistööd 8 akad. tundi

1. Kodumajanduse olemus ja üldised põhimõtted.

2. Korrastustööde planeerimine, läbiviimise põhimõtted.

4. Olmehügieen

5. Korrastustööde tähtsus

6. Kaasaegsed korrastus- ja koduhooldusvahendid

7. Eluruumide igapäevane hooldus, suurpuhastus. Plekkide eemaldamine

8. Olmeparasiidid ja nende hävitamine.

9. Olmetehnika kasutamine ja ohutustehnika järgimine

10. Ohutusnõuete järgimine olmetehnika kasutamisel ja korrastustöödel

12. Riiete ja jalanõude korrashoid. Tekstiilide ja riiete hooldamine

 

Moodul 3.  Hügieeni ja ilutoimingute juhendamine. 6 akad. tundi

Aseptika antiseptika. Käte hügieen. Kaitsevahendite kasutamine. Patsiendi voodi korrastus. Patsiendi pesemine ( s.h. naise ja mehe intiimpesu). Abistamine pesemisel. Naha seisundi hindamine. Küünte ja juuste hooldus.

 

Moodul 4. Toitlustamise ja rohuteaduse alused. 8 akad. tundi

Tervisliku toitlustamise alused. Toitumisprobleemid. Toitumine erinevates kultuurides. Mõisted. Ravimite kasutusjuhised, toimed, annustamine, manustamine, säilitamine. Ravimvormid. Patsiendi/ kliendi juhendamine ja abistamine ravimi manustamisel. Koduapteek.

 

 

Moodul 5.

 Haigused, häired ja puudused, nende põhjused. kliendi/patsiendi abivajaduse hindamine. 8 akad. tundi

Tervisenäitajate ( kehatemp., pulss ja hingamine, arteriaalne vererõhk, naha seisundi jälgimine ja hooldus, õe abistamine,. hooldus erinevate haiguste korral: kirurgiliste, neuroloogiliste, sisehaiguste, nina-, kõrva-, kurgu ja silmahaiguste,psüühiliste ja käitumishäirete korral.

 

Moodul 6. Patsiendi igapäevane tegevus ja tema tervis. Väärikas lahkumine. 8 akad. tundi

Suremine ja surm. Mõisted, liigid, põhjused. Surm erinevatel eluetappidel. Kriisid. Kriisi etapid, hingehoid, surmaks valmistumine. Väärikas lahkumine. Olulisemad suhtlemisoskused ja sobiva suhtlemisviisi kasutamine. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Aktiivse kuulamise võtted. Positiivne enesekehtestamine. Konfliktide ennetamine ja juhtimine. Koostööoskused.

 

Moodul 7. Hoolduse alused. Hooldustoimingud. 6 akad. tundi

Elamise toimingud ja  neid mõjutavad tegurid. Hooldustoimingud avahoolduses, hooldus - ja tervishoiuasutuses. Tervishoiu ja sotsiaalhoolekandeteenused. Nende mõiste ja sisu.

 

Moodul 8.

Ergonoomika ja hooldusabivahendid. 6 akad. tundi.

Ergonoomika üldised alused. Patsiendi nihutamise võtted. Nihutamine ilma abivahendita, nihutamine ristlinaga, kangivõte. Patsiendi ülesnihutamise võtted: ilma abivahendita ja abivahendiga. Patsiendi pööramine erinevatest asenditest, asendi korrektsioon. Patsiendi abistamine voodi servale istuma, püsti ja kõndima

Patsiendi abistamine istumisel ratastooli. Külg-ees, selg-ees võte.

 

Moodul 9.

Hooldustöötaja kutse eetika ja kutse taotlemine. 6 akad. tundi.

Kutse eetika põhiprintsiibid. Väärtuste konflikt, konfidentsiaalsusnõude järgimine. Kutse taotlemise protsess, nõuded ja dokumentatsioon.

 

Moodul 10. Eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta. 6  akad. tundi

 

Nõuded tööalasele eneseanalüüsile. Eneseanalüüsi struktuur ja sisu. Praktilised nõuanded hooldustöötaja kutseeksami eneseanalüüsi koostamiseks.

 

Moodul 11. Esmaabialane väljaõpe 16 akad. tundi

 

Moodul 12.  Hooldusasutuse külastus. Kogemuste vahetamine. Arvamused ja ettepanekud töö ja õppetöö paremaks korralduseks. 6 akad. tundi.

Kohvilaud. Pidulik lõpetamine. Tunnistuste kätteandmine.

 

Kolmas Aste OÜ

Tartu Sõpruse pst. 2

Tel. 5088225

www.kolmasaste.ee

raivo@kolmasaste.ee