Eesti keel

Kaasav haridus ja õpilaste erivajadused

Õppekava nimetus:

Kaasav haridus ja õpilaste erivajadused

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 6h auditoorne õpe

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õpetajad, õppejuhid, koolijuhid, tugipersonal

 

Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised kaasavast haridusest, oskab märgata õpilaste erivajadusi ning toetada õpilaste individuaalset arengut.

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

• tunneb kaasava hariduse ja erivajaduse mõisteid

• oskab rakendada meetodeid õpilaste individuaalse arengu toetamiseks

 

 

Õppesisu:

  • mis on kaasav haridus?
  • erivajadused ja nendega arvestamine koolikeskkonnas
  • märkamine ja toetamine
  • koostöö vanematega

 

 

Õppemeetodid:Praktilised harjutused, refleksioon, grupi- ja paaristöö, lühiloeng.

Koolitus toimuks asutuses kohapeal. Vajalik sobiva istekohtade arvuga õppeklass, projektor ja demonstratsioonitahvel.

 

Koolituse läbiviija:

Kersti Türk

Nõustaja, koolitaja

Nõustaja, sotsiaalpedagoog (Tartu Rahvusvaheline kool)

Superviisor (MTÜ Alustavaid Õpetajaid Toetav Kool)