Eesti keel

Esmaabi väljaõppe koolitus

 Õppekava:        Esmaabi väljaõppe koolitus

Koolituse aluseks on Tervise- ja tööministri 22.11.2018. a määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses 

Sihtgrupp

Koolituse sihtrühmaks on esmaabi andjad.

Koolituse sisu

Koolitusel läbitakse järgnevad teemad

1. Käitumine õnnetusjuhtumi või ootamatu haigushoo korral. Oskuslik teavitamine, eneseväljendamine, olukorra analüüs.

2. Kannatanu seisundi tuvastamine.

3. Teadvuse kaotuse või selle säilimise hindamine.

4. Minestus, põhjused ja tunnused.

5. Krambid, esmaabi nende puhul.

6. Võõrkehad neelus, eemaldamine.

7. Vereringe tuvastamine, elustamine

8. Verejooks, selle peatamine.

9. Shokk.

10. Sidumise põhialused

11. Seljatrauma, peatrauma ,tunnused. Esmaabi .

12. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

13. Praktiline elustamisõppus vastava mannekeeniga

14. Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

15. Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal. 

 
Koolituse läbinu:

 arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega;

hindab adekvaatselt kannatanu seisundit ja valib õige esmaabi andmise taktika;

kasutab, lähtuvalt kannatanu seisundist, õigeid esmaabivahendid.

 Koolitusel tutvustatakse ja õpetatakse kasutama AED elustamisseadet, mis vähendab tunduvalt äkksurma ohtu. AED kasutatakse südameseiskumise ehk äkksurma korral südamerütmi taastamiseks.

 Kolmas Aste OÜ

03.04 toimub esmaabi väljaõppe koolitus mootorsõidukijuhile distantsõppe formaadis. Registreerimine on avatud kõigile soovijatele kuni 01.04 k.a. Kirjutada aadressile raivo@kolmasaste.ee või helistada telefonil 5088225

Koolitus toimub reaalajas Google Meet keskkonnas. Vajalikud on kõigi osalejate meiliaadressid. Õpilasele saadetakse enne koolituse algustlink, mille kaudu saab keskkonda sisse logida. Vajalik on internetiühendusega arvuti, mikrofon ja veebikaamera. Link saadetakse pool tundi enne koolituse algust. Kui enne koolituse algust linki pole kätte saadud on vaja helistada tel. 56247862. Osaleja peab end identifitseerima personaalselt, ilma ekraanile ilmumata osalemist ei aktsepteerita. Koolitus lõpeb teadmiste kontrolli testiga.