Eesti keel

Ettevõttest

Võimalust täiendada oma esmaabialaseid teadmisi või neid omandada pakume alates aastast 2001. Suure osa klientidest moodustasid algusaastatel autokoolid kellest paljud kasutavad meie teenust tänaseni. Oleme neile tänulikud. Pakume laiapõhjalist esmaabikoolitust ka ettevõtetele, koolidele, lasteaedadele ja kõikidele asjast huvitatutele.

Loengumaterjali esitavad oma ala professionaalid, kellede hulgas on nii kiirabiarste, parameedikuid kui perearstipraksise esindajaid. Töötajad on saanud vastava ettevalmistuse ja läbinud nõutava esmaabiõpetajate 40 tunnilise koolituskursuse.

Uue suunana on lisandunud psühholoogiakoolitus, mille senised suurimad tellijad on olnud haridusasutused. Pakume laia gammat erinevatest teemadest, mis haridusasutuste igapäevatöös enim esile on kerkinud ja mille lahtimõtestamist vajalikuks peetud. Loomulikult on ka kõik muud kiendid teretulnud, sest  materjali saab alati kohandada vastavalt soovile. Psühholoogiakoolituse lektorid on parimad oma ala asjatundjad nii teoorias kui praktikas.


Paindlik logistika, kiire teenindamine ja professionaalne materjaliesitus on meie töögraafiku teinud pingeliseks, kuid oleme avatud koostööks ja võime pakkuda oma teenust laias geograafilises diapasoonis.

TULEME KOHALE KUHU VAJA JA MILLAL VAJA!

Ettevõtetele ja asutustele võime vajaliku koolituse pidamise teha veel meeldivamaks. Kui olete igapäevamiljööst veidi tüdinud tehke valik hedonistlikuma variandi kasuks. Infot väliskoolituste, koolitusreiside ja vastavate pakettide kohta leiate samuti meie kodulehelt.