Eesti keel

e-ajastu hariduses ja koolielu kaasajastamine

Koolitusteemad ,, e- ajastu hariduses ja koolielu kaasajastamine“

 

 1. teoreetiline koolitus - Muutunud õppimine ja õpetamine

Muutunud õpetamine ja õppimine, tänapäeva kool, õpetaja ning õpilane ja tema oskused ja võimekus, erinevad õpistiilid. Koolitusel räägitakse erinevatest edukatest koolidest ja õpetajatest üle maailma ning nende lugudest; vaadatakse läbi võimalused muuta oma õpikeskkonda (nt. ka klassi sisustuse ringipaigutamine vastavalt ülesande tüübile); uued oskused koolis õpetajana (erinevate õpistiilidega arvestamine), tagurpidi klassiruum ja 5E mudel. Aktiivsed vaheülesanded läbi arutelu ja kõige lõpus toimub ka juhtumine analüüsimine.

Kestvus 5x45 minutit. Osalejate arv kuni 50 inimest.

Hind 40 eurot + käibemaks osaleja. Min osalejate arv 20, max 50

 

2. praktiline koolitus - Esimesed sammud nutiseadmetega

Nutikasutuse ABC – kuidas nutiseade töötab, millist osta endale/koolile, mis on valikud. Millised on nutikasutuse ohud, hirmud, kuidas nendega hakkama saada. Lihtsamate äppide kasutus: QR kood, pildistamine. liitreaalsus jne. Metoodika: loeng, arutelu, kaasavõetud või kohapealsete nutiseadmete uurimine ja katsetamine, praktilised vaheülesanded.

Kestvus 3x45 minutit. Osalejate arv kuni 25 inimest.

Nutiseadme olemasolu on vabatahtlik, koolitaja võtab ise seadmed kaasa.

Hind 30 eurot + käibemaks osaleja kohta, min osalejate arv 20, max 25

 

//Siia juurde pakume ka 1,5 tunnist analüüsi-konsultatsiooni (Digipööre koolis) koolijuhi ja haridustehnoloogi/IT juhiga. Kus kool räägib oma IT alasest olukorrast ja väljakutsetest ning meie poolt annab välisekspert soovitusi ja hinnangu, kuidas vastavaid probleeme lahendada saaks või millele tuleks tähelepanu pöörata jne. Enamasti puudutab see erineva taristu ülevaate koostamist koolijuhiga, soovitusi õpetajate koolitusteks, nuti ja Wifi arendamiseks soovitusi.

Selle teema toetavad materjalid on koolile leiatvad ka siin: http://pgnutikad.blogspot.ee

Koolituse maksumus 400,00  eur + käibemaks

 

3. praktiline ja teoreetiline koolitus - Interneti ohutuse alased juhtumid koolis ja kooli reeglite loomine vastavas vallas (lühike kursus)

Interneti ohutuse põhialused (paroolid, kontod, spämmkirjad, 10 sammu turvalisema internetikasutuseni). Juhtumid koolis. Arutame koos läbi 6 juhtumit, mis võib õpilastega ja õpetajatega toimuda - leiame ennetusvõimalused ja mida teha siis kui on juhtunud. Kooli interneti ohutuse alaste reeglite loomise arutamine - mida, kuidas ja miks. Huvi korral Euroopa Interneti ohutuse alase tunnusmärgi taotlemine koolile.

Kestvus 3x45 minutit tundi. Osalejate arv kuni 60 inimest.

Hind 30,0 eurot + käibemaks osaleja kohta. Min. osalejate arv 25, max 60.

 

4. Interneti ohutuse alase teavitustöö korraldamine koolis (pikk kursus)

I kohtumisel - Interneti ohutuse põhialused (paroolid, kontod, spämmkirjad, 10 sammu turvalisema internetikasutuseni). Juhtumid koolis. Arutame koos läbi 6 juhtumit, mis võib õpilastega ja õpetajatega toimuda - leiame ennetusvõimalused ja mida teha siis kui on juhtunud. Kooli interneti ohutuse alaste reeglite loomise arutamine - mida, kuidas ja miks.

4-nädalane E-kursus, 3 ülesannet klassijuhatajatele. a. oma kooli sees uuringu läbiviimine e-ohutuse alasest olukorrast ja selle analüüs b. koolitus õpilastega ja vanematega (saab kasutada juba loodud materjale või luua ise enda omad) c. interneti ohutuse alaste lisamaterjalide uurimine ja e-testi sooritamine (et tõsta isiklikku interneti ohutuse alaseid teadmisi).

II kohtumisel – õpetajate tagasiside toimunud koolitustele vanemate ja lastega, ankeetidest saadud andmete tutvustamine teistele õpetajatele. Ühisplaani loomine interneti ohutusele tähelepanu pööravale nädala korraldamiseks. Huvi korral Euroopa Interneti ohutuse alase tunnusmärgi taotlemine koolile.

Kestvus: Kohtumine I 3x45min; e-kursus 1 kuu (õpetaja ~15 tundi, vastavalt tema oskustele); Kohtumine II 3x45min. Osalejate arv 60 inimest

Hind 45,0 eurot + käibemaks osaleja kohta. Minimaalne osalejate arv 30, max 60.

 

Kolmas Aste OÜ

Tartu Sõpruse pst. 2

Tel. 50 88225

www.kolmasaste.ee

info@kolmasaste.ee