Eesti keel

Klassijuhatamine. Usaldusliku suhte alus.

 

Klassijuhatamine kui õpilase ja õpetaja usaldusliku suhte alus.

Õpetaja ja õpilase rolli mõtestamine muutuvas õpikäsituses; Praktilised teadmised ja võtted sellest, kuidas luua turvalist
õhkkonda klassiruumis;
Usalduslikud suhted koolis - kelle vahel, kuidas ja miks;
Mis on sotsiaalsed kompetentsid ja kuidas neid õppida.
Mina klassijuhatajana - kuidas ennast hoida?

Tegemist praktilise koolitusega, kus kandev roll osalejatel. Eesmärk
anda kaasa konkreetsed ideed tegevusteks. Koolituse tulemusena on
õpetajad enesekindlamad oma rollis klassijuhatajana.

 Koolituse maht   8 akadeemilist tundi

  Hind grupile: Küsi pakkumist

 

 

Kolmas Aste OÜ

Tartu Sõpruse pst.2

tel 50 88225

raivo@kolmasaste.ee

www.kolmasaste.ee

Majandustegevuse reg- nr 154380